Nica, Antim

(1908-1994)

Asistent la Facultatea de Teologie

Catedra de Teologie Practică

Născut în Bogzești-Orhei

„Potrivit concepției musulmane, întemeiate pe Șeria (Dreptul bisericesc musulman), lumea se împarte în două părți deosebite: a) Dar-al-Islam (Leagănul islamului) și b) Dar-al-Harb (Leagănul războiului). Cea dintâi cuprinde pe credincioșii musulmani, oameni cu toate drepturile, iar cealaltă pe necredincioși, oameni fără drepturi. Islamul este chemat să ducă război contra lui Dar-al-Harb, care trebuie să piară. E adevărat însă, că se făcea deosebire între păgâni și poporul cărții (adică creștinii și iudeii). Cei dintâi, adică idolatrii, dacă nu treceau la islamism, trebuiau să fie uciși; ei aveau de ales moartea sau islamul. Ceilalți însă erau supuși la tribut și la un regim de umilire”.

„Nicăeri în Răsăritul Apropiat nu e un amestec așa de mare de religii ca în Siria. Populația întreagă a Siriei cu puțin trece de patru milioane. Din aceasta, abia 1.400.000 sunt creștini, împărțiți și ei în 13 ramuri. Ortodocși sunt 280.000, maroniți 450.000, romano-catolici 30.000, uniți (melchiți, armeni, sirieni, chaldeeni) 340.000, grigorieni 75.000, iacobiți 70.000, nestorieni 120.000 și protestanți 45.000 (împărțiți în trei comunități principale). De asemenea, sunt 121.000 evrei, împărțiți în două ramuri”.

„Astăzi porțile islamului sunt deschise. Posibilitățile de lucru sunt mai prielnice decât oricând. Este însă nevoie de mijloace materiale mai îmbelșugate, de rugăciuni mai fierbinți și de vieți care să se jertfească. Așteptăm o nouă pogorîre a Duhului Sfânt, o nouă Cincizecime”.

Sursa: Antim Nica, Misionarismul creștin între mahomedani în Orientul Apropiat, Bălți, 1939, p. 17, 59, 60.

Lucrări scrise:

            Nica, Antim, Biserica din Bogzești (Orhei) – 1770, Chișinău, 1937.

            Nica, Antim, Misionarismul creștin între mahomedani în Orientul Apropiat, Bălți, 1939.

            Nica, Antim, Rugăciunea lui Iisus. Încercare critică asupra misticei isihaste, București, 1939.

            Nica, Antim, Viața religioasă în Transnistria, Chișinău, 1943.