„Primin de la Rompres următoarea declarație a domnului Ion Iliescu:

«Pe măsură ce ne apropiem de momentul alegerilor – primele alegeri libere din România, în peste jumătate de secol – se constată, izolată, dar persistent, o tendință de accentuare artificial, cu evidente scopuri îngust electorale, a tensiunilor politice, tensiuni, până la un anume punct, inerente procesului de schimbare generat de revoluție.

Contestația, dialogul pătimaș sunt firești și, probabil, inevitabile în zilele și săptămânile acestea, dar nimic nu justifică încercarea de a eroda cuceririle revoluției și punerea în pericol a climatului democtratic necesar manifestării și exercitării drepturilor și libertăților cetățeneși.

Din acest punct de vedere, manifestația din Piața Universitații nu este de natură să contribuie la stabilizarea vieții civile, perturbând cursul normal al zilelor și nopților centrului Capitalei, și prin reverberațiile sale, și pe cel din alte 2-3 orașe, nemulțumind astfel un număr mare de cetățeni.

Mai îngrijorător este însa faptul că se încearca, pe acestă cale, substituirea nedemocratica a votului popular liber exprimat cu voința și interesele unor grupuri minoritare, utilizându-se ca instrument presiunea străzii, ceea ce contravene nu numai  Legii electorale adoptate, ci și principiilor fundamentale ale statului de drept pentru care s-a luptat în revoluție.

Cu toate acestea, și în ciuda sentimentului public, foarte larg de dezaprobare a manifestației, am considerat că în condițiile actuale nu trebuie să fie ignotată nicio sursă de tensiune și animozitate, nici măcar stării de frustrare decurgând mai curând din nerăbdare tinerească, decât din judecăți politice.

Drept urmare, în urma discuțiilor avute cu domnii: Ion Caramitru, Mircea Dinescu, Dan Hăulică și Andrei Pleșu, am convenit ca, marți, 8 mai, să aibă loc o întalnire cu reprezentanții organizațiilor participante la manifestația din Piața Universității. De asemenea, am avut o întâlnire și cu reprezentanți ai Societații Timișoara:

Regret în mod sincer folosirea cuvântului «golan» la adresa celor din Piața Universității.

Informațiile de care dispuneam la ora când am folosit termenul nu erau măgulitoare pentru unii din organizatorii disimulați ai demonstrației, dar rămâneau incomplete in raport cu ansamblul manifestanților. Oricum, termenul a fost și rămâne regretabil.

În dialogul inițial am exprimat clar că nu pot constitui obiect de negociere, nici data alegerilor, nici prevederile Legii electorale – asupra cărora C.P.U.N. , s-a pronunțat fără echivoc.

Întâlnirea de marți trebuie să ducă la eliminarea tensiunii politice apărute în centrul Bucureștiului, la restaurarea legalității și ordinii și la crearea unui climat civilizat, absolut necesar pentru desfășurarea normală a campaniei electorale. În ceea ce mă privește mi se pare evident că dialogul de marți lipsește din motivații logice continuarea demonstrației, ale cărei consecințe se fac simțite mai curînd în dificultățile circulației decît în argumentația politică.

În cursul deplasării în diferite județe ale țării, am constatat că toată lumea este dornică să înceteze starea de tensiune, să se intre în normalitate, prin respectarea bazei legale a alegerilor de la 20 mai – legea electorală și a autorității singurelor instituții care exercită puterea în stat – Consiliul Provizoriu de Uniune Națională și, subordonat acestuia, uvernul. Orice contestare a Legii electorale și a autorității C.P.U.N. poate duce numai la anarhie și haos.

Trebuie să fim conștienți că numai desfășurarea în condiții normale și de siguranță a campaniei electorale, ca și a alegerilor propriu-zise, poate aduce țării, nouă tuturor, împlinirea dezideratelor de libertate și democrație.

Ne desolidarizăm, fără echivoc și fără umbre de reținere, de orice act care împietează asupra climatului pe care-l vrem instaurat în aceste zile, indiferent de culoarea politică a celui care îl tulbură. Nu escaladarea violenței, ci lupta de idei, confruntarea dintre programe, dialogul deschis (polemic, dar civilizat) sînt o bază corectă pentru victoria în alegeri a celor cu adevărat reprezentativi, cu adevărat capabili să-și asume uriașa răspundere de a lua în mîini cîrma țării.

Facem un apel stăruitor către toți cetățenii țării, indiferent de convingeri și opțiuni politice, să dovedească în toate împrejurările legate de desfășurarea campaniei electorale o atitudine demnă, civilizată, să respingă în mod hotărît orice formă de violență, verbală sau fizică, din partea oricui ar veni, împotriva persoanelor, partidelor sau grupărilor care își fac cunoscute opțiunile și programele proprii.

Nu violenței și intoleranței!

Să asigurăm tuturor formațiunilor politice participarea la campania electorală într-un climat negrevat de ură și patimi, să judecăm ideile, opțiunile, programele și să ne apropiem de urne calmi și responsabili!»”

Sursa: „Adevărul”, 6 mai 1990, p. 1-3.

[Ștefan Nedelcuță-Apope]