Titlul: „Orizont Politehnic’”.

Subtitlul: „Revistă a comitetului U.T.C. și a consiliului A.S. din Institutul Politehnic Galați”.

Numărul 1: 1969.

Colegiul de redacție: Nicolae Stroe – redactor șef. Paul Benedek – redactor șef adjunct. Mihai Angheliu – secretar de redacție. Ada Macovei – corector. Ștefan Cocișiu – membru. Ion Cuncev – membru. Asis. Nicolae Maftei – consultant. Responsabil de număr: Paul Benedek, Ștefan Humăilă, Nicolae Stroe. Tehnoredactor: M. Grădinaru. Foto: N. Sburlan. Grafica: J. Cohen. Coperta Șt. Ganea.

Clădirea Institutului Politehnic din Galați. În acest centru universitar au funcționat atât instituția menționată, cât și un institut pedagogic, până în anul 1974, când ambele au fuzionat în cadrul Universității din Galați, ultima înființată în comunism.