Orleanu, Calistrat

Profesor la Facultatea de Teologie

„Greutatea, ce ssimte la noi în privința desvoltării sentimentului religios, este pe de o parte lipsa de cărți bune religioase, pe care atât învĕțătorul cât și școlarul să le aibă drept conducătoare în acest învĕțământ, și pe de altă parte necunoștința cu metodul adevărat de a preda religiunea. Metodul (și acesta nu poate fi de cât unul singur ca bun și adevărat) înlesnește predarea religiunii atât de mult, în cât face din acest studiu un ce plăcut, și tot de odată înalță inima copilului la Acela, în care viează totul”.

„Sȗntem convinșǐ, că această carte, destinată pentru tinerimea studioasă, își va ajunge scopul devenind un isvor, din care copilul devenit mai târziu bărbat să-și adape sufletul însetat de dorința de a se uni cu Acela, de care atârnă totul, și care ne numește cu drag «fii ai sĕi iubiți»”.

Sursa: Barbu Constantinescu, Calistrat Orleanu, Istoria sacră a Noului Testament, Ploești, 1890, p. IV.

„Sub-semnatul, s’a silit în acest manual să imprime, pe cât posibil, aceste calitățǐ, în expunerea biblică a Istoriei Vechiului Testament; întru cât însă a reușit a-‘l înzestra cu toate calitățile, ce se cer unui bun manual de școală, aceasta remâne să o spună, cei-ce se vor folosi de dênsul, la predarea cursului de religiune, în clasa respectivă gimnasială saŭ seminarială și cu acele îndreptări, de cari voiu ține seamă la o altă ediție, cred, că vom ajunge din ce în ce, a ridica nivelul învĕțământului religios, la nivelul științific, dupe care se predaŭ toate studiile în școlile noastre”.

Sursa: Calistrat Orleanu, Istoria sacră a Vechiului Testament prelucrată în stil biblic pentru usul seminariilor, gimnaziilor, școli normale și pedagogice, Ploesci, 1896, p. I.

 

Lucrări scrise:

            Orleanu, Calistrat, Istoria sacră a Vechiului Testament prelucrată în stil biblic pentru usul seminariilor, gimnaziilor, școli normale și pedagogice, Ploesci, 1896.

            Orleanu, Calistrat, Istoria sacră a Vechiului Testament prelucrată în stil biblic pentru usul seminariilor, gimnaziilor, școli normale și pedagogice, ediția a II-a, Ploesci, 1896.

            Constantinescu, Barbu, Orleanu, Calistrat, Istoria sacră a Noului Testament, Ploești, 1890.

            Orleanu, Calistrat, Carte de citire, destinată pentru clasa a II-a a școalelor primare rurale și urbane de ambe sexe, Ploești, 1893.

            Orleanu, Calistrat, Carte de citire, destinată pentru clasa a III-a a școalelor primare rurale și urbane de ambe sexe, ediția a II-a, Ploiești, 1893.