Sub direcția lui Mihail Petrini-Galați (Galatz), profesor de clinică dermatologică și sifiliopatică, în toamna anului 1894 a apărut publicația „Presa medicală română”. Frecvența revistei era de trei ori pe lună, ea fiind publicată în limba română (în zilele de 5 și 15 ale fiecărei luni) și în limba franceză (în ziua de 25 ale fiecărei luni).

            Comitetul de redacție al revistei era alcătuit din patru colegi ai lui Petrini-Galați de la Facultatea de Medicină a Universității din București (Demosthen – medicina operatorie și anatomie topografică, Drăghiescu – clinica obstetricală, Petrescu – terapeutică și materie medicală, Stoicescu – clinica medicală), dar și alți specialiști (Goilav – medic-șef la Spitalul Zerlendi, Leonte – chirurg-șef la Spitalul Filantropia, Răuțoiu – medic secundar la Spitalul de Copii). Lista colaboratorilor revistei era cu mult mai lungă, dar și printre ei putem regăsi mai mulți profesori de la Facultatea de Medicină precum Obregia, Măldărescu sau Severeanu.

            Scopul revistei a fost scris în primul număr, orientarea revistei fiind către planul științific („curat sciințific”) interesând în „principal progresul și desvoltarea sciințifică medicală în România”.

            „Precuvîntarea «Presei Medicale Române»

            Este un obiceiŭ vechiŭ ca orǐ ce ziar ce apare, fie medical sau politic se’și facă o profesie de credință.

            N’avem să spunem multe în această privință.

            Presa Medicală Română va fi un ziar al sciințelor medicale practice ceea ce credem că va justifica utilitatea sa în țară la noi.

            În acest scop un însemnat numĕr dintre confrațiǐ ceǐ mai distinșǐ și mai laborioșǐ au promis colaborarea Domniei lor subscriind un prescript verbal.

            Direcțiunea și comitetul de redacțiune al «Preseǐ Medicale Române» fiind compuse de confrațǐ din toate specialitățile, se arată prin aceasta în ce sens va fi dirigeat acest ziar.

            Scopul este de a stimula activitatea medicală și a respândi lucrările medicilor românǐ nu numaǐ în țară, dar și în străinătate precum și a lua o parte activă la tot ce interesează progresul și desvoltarea sciințifică medicală în România.

            Fără a ne disimula dificultatea și delicatețea chestiunei de deontologie medicală, credem că ea trebuie să fie studiată și ca prin urmare merită toată solicitudinea noastră.

            Facem dar un călduros apel la toțǐ confrațiǐ noștri spre a ne da concursul lor sciințific și material, lucrurǐ de care orǐ ce gazetă care voesc să trăiască prin ea însuși are necesitate. Ținêndu-se seamă de scopul nostru care este curat sciințific precum și de dorința ce avem a contribui prin munca de toate ḑilele, la râdicarea și mai sus a instituțiunilor și prestigiului medical, ne măgulim a spera că această foaie va fi bine primită.

            Aceasta este singura recompensă la care ambiționează «Presa Medicală Română». Scim că ea este din cele mai dificile. Aparițiunea sa s’a fixat în ziua începerei cursurilor la Facultatea de Medicină, spre a arăta că în ori ce cas divisa acestui ziar va fi «Laboremus»”.

Sursa: „Presa Medicală Română”, nr. 1, 15 octombrie 1894, p. 3.