Pulpea, Ioan

Asistent la Facultatea de Teologie

Catedra de Istoria Bisericească Universală și Patrologie

„Ortodoxia nu este o confesiune, ci este Biserica lui Hristos în sine, care a primit revelația integrală dela întemeietorul ei, este creștinismul integral, suficient sieși, independent de orice ramură creștină mai mare sau mai mică, care a păstrat prin cele două izvoare de credință ale sale, Biblia și Sfânta Tradițiune, adevărul curat și integral și pe care îl oferă cu generozitate întregei lumi creștine. Noi nu avem nevoie de alții, ci alții au nevoie de noi; noi nu ne-am despărțit de alții, ci alții s’au despărțit de noi, și ne rugăm pururea lui Domnului să fim din nou una, așa cum am fost la început”.

„Se socotesc astăzi pe suprafața pământului aproximativ 800 milioane de creștini de toate confesiunile, față de peste un miliard și 400 milioane de necreștini. În lumina acestei comparații vedem cât mai are de lucrat lumea creștină pentruca toți să ajungă la cunoștința adevărului și a luminei creștine”.

Sursa: Ioan I. Pulpea, Configurația actuală a creștinismului, București, 1949, p. 19, 21.

„Biserica ortodoxă, cu toată pluralitatea formelor ei istorice, întrucât este împărțită în Biserici autocefale sau autonome, formează un organism unitar. Această unitate nu se realizează în Ortodoxie, prin supunerea fiecărei Biserici, de oriunde se găsește ea, față de o autoritate supremă centrală, cum ar fi papa pentru romano-catolici, ci se realizează prin unitatea de credință, de tradițiuni și de viață religioasă”.

Sursa:  Ioan I. Pulpea, Bisericile ortodoxe cu specială privire asupra Bisericii Ortodoxe Ruse, București, 1949, p. 3.

Lucrări scrise:

            Pulpea, Ioan I., Lupta împăratului Iulian împotriva creștinismului, București, 1942.

            Pulpea, Ioan I., Sfântul mucenic Emilian din Durostor, București, 1944.

            Pulpea, Ioan I., Episcopul Valentinian de Tomis. Corespondența lui cu Papa Vigilius în chestiunea „Celor Trei Capitole”, București, 1948.

            Pulpea, Ioan I., Bisericile ortodoxe cu specială privire asupra Bisericii Ortodoxe Ruse, București, 1949.

            Pulpea, Ioan I., Configurația actuală a creștinismului, București, 1949.