Rovența, Haralambie

(1898-1946)

Profesor la Facultatea de Teologie

Catedra de Exegeza Vechiului Testament

Născut în Hodoreasca, județul Gorj

„Deși ebraica e o limbă semită orientală, studiul ei ascuțește spiritul omenesc ca orice exercițiu occidental. Este  firesc că studenții în teologie privesc la început cu multă sfială acele semne întoarse de alfabet, cu reguli dintr’o limbă ce a trăit mult departe de epoca și de înțelegerea noastră. Dar intrând apoi, cu metoda unui profesor iscusit, în adâncirea acestei limbi, studentul teolog descoperă o mină de o construcție arhitectonică rară, de-o frumusețe și regularitate care încântă mintea, ca formațiile stelare pe firmament”.

Sursa: Haralambie Rovența, Ion V. Georgescu, Ioan Popescu-Mălăești. Activitatea sa ca preot și profesor, București, 1939, p. 8.

„Autorul epistolei către Ebrei formează una din cele mai întrebătoare enigme ale Noului Testament. Din primele veacuri creștine și până astăzi, chestiunea autenticității acestei epistole a preocupat în chip deosebit pe cei mai aleși scriitori creștini. Cu toate acestea, nici una din problemele Noului Testament n’a căpătat o deslegare mai felurită, ca autorul epistolei de care ne ocupăm. Este deajuns să înșirăm cele mai răspândite păreri în această privință, spre a se vedea câte personagii au fost propuse din vechime până astăzi, drept autor al epistolei către Ebrei”.

Sursa: Haralambie Rovența, Cine a scris Epistola către Ebrei?, București, 1933, p. 3.

Lucrări scrise:

            Rovența, Haralambie, Origina și valoarea istorică a Evangheliei după Ioan, București, 1928.

            Rovența, Haralambie, Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel. Introducere și comentar, București, 1929.

            Rovența, Haralambie, Interpretarea Scripturii după Origen, Râmnicul-Vâlcii, 1929.

            Rovența, Haralambie, Esența și rolul credinței în teologie. Prelegere de deschidere a cursurilor Facultății de Teologie din București, ținută la 9 Noembrie 1931, București, 1932.

            Rovența, Haralambie, Studiul Noului Testament la noi în ultimii 50 ani (1881-1931), București, 1932.

            Rovența, Haralambie, Cine a scris Epistola către Ebrei?, București, 1933.

            Rovența, Haralambie, Iubirea Creștină?, București, 1936.

            Rovența, Haralambie, Epistola întâia către Tesalonieni a Sfântului Apostol Pavel. Introducere și comentar, București, 1938.

            Rovența, Haralambie, Pregătirea clerului în spiritul vremii, Mănăstirea Neamțu, 1940.

            Rovența, Haralambie, Religia ca factor educativ în stat, București, 1944.

            Rovența, Haralambie, Epistola cătră Coloseni. Introducere și comentar, București, 1946.

            Rovența, Haralambie, Georgescu, Ion V., Ioan Popescu-Mălăești. Activitatea sa ca preot și profesor, București, 1939.