Rețeaua instituțiilor de învățământ superior din anul 1989

Institutul Politehnic din București

Institutul Național de Chimie din București

Institutul de Subingineri din Pitești

Institutul Politehnic din Cluj-Napoca

Institutul de Subingineri din Baia Mare

Institutul de Subingineri din Oradea

Institutul de Subingineri din Sibiu

Institutul de Subingineri din Târgu Mureș

Institutul Politehnic din Iași

Institutul de Subingineri din Bacău

Institutul de Subingineri din Suceava

Institutul Politehnic din Timișoara

Institutul de Subingineri din Hunedoara

Institutul de Subingineri din Reșița

Institutul de Mine din Petroșani

Institutul de Petrol și Gaze din Ploiești

Institutul de Construcții din București

Institutul de Subingineri din Constanța

Institutul de Arhitectură din București

Universitatea din București

Universitatea din Brașov

Universitatea din Cluj-Napoca

Universitatea din Craiova

Universitatea din Galați

Universitatea din Iași

Universitatea din Timișoara

Institutul de Educație Fizică și Sport din București

Institutul Agronomic din București

Institutul Agronomic din Cluj-Napoca

Institutul Agronomic din Iași

Institutul Agronomic din Timișoara

Academia de Studii Economice din București

Institutul de Medicină și Farmacie din București

Institutul de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca

Institutul de Medicină și Farmacie din Iași

Institutul de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș

Institutul de Medicină din Timișoara

Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București

Institutul de Teatru din Târgu Mureș

Institutul de Arte Plastice din București

Institutul de Arte Plastice din Cluj

Conservatorul de Muzică din București

Conservatorul de Muzică din Cluj

Conservatorul de Muzică din Iași

 

Surse: „Forum”, nr. 3/1989, p. 74-96; ANIC, fond CC al PCR-Secția Propagandă și Agitație, dosar 117/1989, f. 21-56.