Titlul: „Revista învățămîntului superior”.

Subtitlul: „Organ al Ministerului Învățămîntului și Culturii din R.P.R.”.

Numărul 1: iulie-septembrie 1959.

Colegiul de redacție: Prof. T. Andrasofszky, Prof. Șt. Bălan, Prof. D. Botez, Prof. T. Bugnariu, Conf. B. Cazacu, Prof. St. Covaci, Prof. I. Creangă, Prof. C. Daicoviciu, Prof. D. Davidescu, Prof. C. Dinculescu, Prof. Vasile Dinu – redactor responsabil, Conf. S. Gîdea, Ing. I. Iliescu, Prof. C. Ionescu-Bujor, Prof. J. Livescu, Prof. N. Marinescu, Conf. M. Nicolaescu, Prof. N. Petrulian, Prof. St. Peterffi, Conf. A. Pop, Conf. M. Rădoi, Prof. Al. Roșca, Prof. Cr. Simionescu, Prof. St. Stoian, Prof. L. Szabo, Prof. L. Takacs, Prof. I. Țurai.

Laborator pentru învățarea limbilor străine

Studenți într-un laborator al Institutului Pedagogic din Cluj

Reclamă în revistă pentru economisirea banilor

O copertă a „Revistei învățămîntului superior”