Boroianu

Boroianu Dimitrie G. (1864-1951) Decan al Facultății de Teologie în perioada decembrie 1910-decembrie 1912 și octombrie 1923-octombrie 1927 Profesor la Facultatea de Teologie Catedra de Teologia Dogmatică și Simbolică/Catedra de Drept Bisericesc Născut la Fălticeni „Credința și sciința sunt momente principale ale inteligențeǐ mărginite și caracteriséză maǐ ales consciința omului .Credința are o direcție obiectivă, întru cât ea transcendéză subiectivitatea sufletuluǐ în ceva positiv și lărgesce prin acésta consciința în…

Read More

Proceduri ale Muzeului Universității din București

În această secțiune se pot citi procedurile Muzeului Universității din București, aprobate din 4 septembrie 2019 și se pot descărca formularele-cerere corespunzătoare: Proceduri ale Muzeului Universității din București Formular pentru consultarea de documente Formular pentru consultarea de cărți Formular pentru fotocopierea de cărți și documente Formular pentru fotografiere și/sau filmare Formular pentru ghidaj de grup

Read More