Cireșeanu

Cireșeanu, Badea (1859-1919) Decan al Facultății de Teologie în perioada iunie 1913-decembrie 1915 Profesor la Facultatea de Teologie Catedra de Teologie Practică, Omilectică/Omiletică, Liturgică și Pastorală Născut în Spineni, județul Olt „Tipăritura s’a făcut în timpul când s’au împlinit 26 de ani dela înființarea Facultăței noastre de Teologie, întru amintirea acestui eveniment și spre sărbătorirea trăiniciei acestui sfânt Așezământ, din care au eșit mulți bărbați, folositori Bisericei și țărei. În…

Read More

Chițescu

Chițescu, Nicolae (1904-1991) Asistent la Facultatea de Teologie Catedra de Patrologie și Istorie a Dogmelor/Istoria Dogmelor/Apologetică și Dogmatică Născut în Moreni, județul Dâmbovița „Lecția 2. Activitatea apostolilor Mântuitorul a ales pe sfinții apostoli pentru a propovedui învățătura adusă de el și pentru a întemeia și întinde sfânta sa Biserică. Aceasta au făcut-o ei cu prețul muncii lor zi de zi, ba chiar cu prețul vieții lor. 1. Sfântul apostol Pavel,…

Read More

Chiricescu

Chiricescu, Constantin (1863-1929) Decan al Facultății de Teologie în perioada noiembrie 1900-decembrie 1910 și iunie 1919-octombrie 1923 Profesor la Facultatea de Teologie Catedra de Patrologie și Istorie a Dogmelor/Istoria Dogmelor/Apologetică și Dogmatică Născut în Topești, județul Gorj „Doctrineǐ religióse-morale cuprinsă în întréga Sfîntă Scriptură, cu arătarea locurilor pe carǐ se bazéză fie-care învățătură, «Călăuza Predicatoruluǐ» se prezintă și ca un comentar pe scurt al locurilor respective din Sfînta Scriptură, mai…

Read More