Expoziția digitală: Facultatea de Medicină Veterinară. Istoria primilor ani de activitate (1921-1948)

Argument La inițiativa lui Carol Davila a luat ființă în anul 1861 o școală specială pentru pregătirea veterinarilor, în cadrul Școlii Naționale de Medicină și Farmacie. Ca și venirea lui Carol Davila în țară și așezarea pe baze moderne a învățământului de medicină, și cel de medicină veterinară a avut drept scop rezolvarea în primul rând a problemelor reclamate de armata țării. Creșterea, îngrijirea și pregătirea cailor de război ridica…

Read More

Termeni explicați

Explicarea câtorva termeni importanți pentru înțelegerea specificului acestei facultăți, de la disciplinele de învățământ până la persoanele învestite să le oficieze. Apologetică = ramură a teologiei care are ca scop apărarea creștinismului împotriva atacurilor ce i se aduc acesteia. Arhiereu = denumire generală pentru gradele superioare ale clerului ortodox (episcop, arhiepiscop, mitropolit). Arhimandrit = titlu pe care-l poate purta un stareț al unei mănăstiri ortodoxe mari. Diacon = membru al…

Read More

Două noi cărți de istorie universitară pot fi consultate în biblioteci

Semnalăm apariția a două noi cărți de istorie universitară care pot fi consultate în cele mai importante biblioteci din țară. Prima carte pe care v-o aducem în atenție este Universitatea din București în vremea Primului Război Mondial: documente, date statistice, liste de personal, instrumente de lucru bibliografice (selecția documentelor, nota introductivă și comentarii de Valentin Maier), Editura Universității din București, București, 2018. Cartea este prima apărută în noua colecție a…

Read More