Exemple de caricaturi semnate de Mihai Stănescu

Sursa: „Adevărul”, 31 decembrie 1989, p. 2. . Sursa: „Adevărul”, 31 decembrie 1989, p. 2. . Sursa: „Adevărul”, 31 decembrie 1989, p. 2. . Sursa: „Adevărul”, 31 decembrie 1989, p. 2. . Sursa: „Adevărul”, 31 decembrie 1989, p. 2. . Sursa: „România liberăˮ, 10 mai 1990. . Sursa: „Adevărul”, 31 decembrie 1989, p. 2. . Sursa: „Adevărul”, 7 ianuarie 1990, p. 2. . Sursa: „Adevărul”, 25 ianuarie 1990, p. 1….

Read More

Planul de învățământ 1990/1991 pentru anul IV și anul V la specializarea informatică

Introducerea disciplinelor din sfera informaticii și a calculatoarelor i se datorează lui Grigore Moisil, cel care în anul 1959 preda cursul mașini de calcul la Universitatea din București, pentru prima oară în învățământul superior românesc. Informatica, sub această denumire, a fost introdusă ca disciplină în învățământul superior în anul 1974. La nivelul cursurilor, au început să fie din ce în ce mai multe incluse și în pregătirea altor specialiști, pentru…

Read More

Planul de învățământ al secției de psihopedagogie specială (defectologie) și asistență socială 1990/1991

Secția de psihopedagogie specială (defectologie) și asistență socială funcționa în anul universitar 1990/1991 în cadrul Facultății de Sociologie, Psihologie și Pedagogie din cadrul Universității din București și (re)introducerea ei în cadrul învățământul superior era un act de responsabilitate și normalitate față de societate. În plus, persoanele cu nevoi speciale trebuiau îngrijite de specialiști (se formau inclusiv cadre didactice pentru învățământul special) care doar în sistemul învățământului superior se puteau forma…

Read More