@Bellu – Ion Coteanu

Ion Coteanu (1920-1997) filolog, lingvist, academician, profesor la Facultatea de Limba și Literatura Română a Universității din București Expoziția digitală MemoriaUniversitară@CimitirulBellu prezintă modul în care s-a păstrat memoria mai multor personalități ale istoriei universitare din România în Cimitirul Bellu.

Read More

@Bellu – Petre Constantinescu-Iași

Petre Constantinescu-Iași  (1892-1977) istoric, academician, profesor la Facultatea de Filosofie și Litere a universităților din Iași și București * Bibliografie Constantinescu-Iași, Petre, Rolul României în epoca de regenerare a Bulgariei, Iași, 1919. Constantinescu-Iași, Petre, Unde duce colaborarea: pagini de istorie contemporană, București, 1921. Constantinescu-Iași, Petre, Reforma Constituției, Bârlad, 1923. Constantinescu-Iași, Petre, Reforma învățământului secundar: propuneri, Bârlad, 1923. Constantinescu-Iași, Petre, Bizantinismul în România: influențe bizantine asupra artei românești, București, 1924. Constantinescu-Iași,…

Read More

@Bellu – N. N. Constantinescu

N. N. Constantinescu (1920-2000) economist, academician, profesor la Academia de Studii Economice * Câteva dintre lucrările sale: Capitalismul monopolist în România, București, 1962. Industrializarea României, București, 1967. Problema contradicției în economia socialistă, București, 1973. Dicționar de Economie Politică, București, 1974. Economia protecției mediului natural, București, 1976. The Problem of the Industrial Revolution in Romania, in Southeastern Europe, Arizona, U.S.A., 1976. Acumularea primitivă a capitalului în România, București, 1991. Dileme ale…

Read More