Athanasiu Ioan

(1868-1926)

Născut la Sascut, județul Bacău

Profesor la Facultatea de Științe

Profesor la Facultatea de Medicină Veterinară

Catedra de fiziologie și istologie

Rector al Universității din București (1915-1919)

„Corpurile din natură sunt într’o continuă schimbare. Repaus absolut nu există, el este numai relativ; schimbări de formă, de poziție, de proprietăți fizice, de compoziție chimică etc., totul este într’o neîncetată prefacere. Vântul care bate continuu, căci la suprafața apei celei mai liniștite vedem încrețituri, mici valuri, fără întrerupere; apele care curg la suprafața pământului;  soarele care răsare și apune în fiece zi; ziua cu lumina, noaptea cu întunericul; vara cald, iarna frig; norii, cari se adună, fulgerul, tunetul, trăznetul. Ce sunt toate acestea? Omul s’a întrebat în toate timpurile și explicarea, pe care a dat-o, a fost în raport cu gradul său de cultură.

Știința ne demonstrează azi mecanismul tuturor acestor schimbări, ce se produc în lumea înconjurătoare. Avem aface cu mișcare, căldură, lumină, electricitate. Sunt forțe sau puteri mai bine zis energii, cari se manifestă sub aspecte variate și cari toate împreună alcătuiresc lumea fizică”.

Sursa: I. Athanasiu, Fiziologie. Producțiunea Mișcărei, Căldurei și Electricităței în organismul animale, București, 1913, p. 5.