Facultatea/specializarea – Total studenți

Facultatea de Matematică – 578

Matematică – 304

Informatică – 136

Matematică-mecanică – 88

Matematică-fizică – 50

Facultatea de Fizică – 547

Fizică – 348

Fizică tehnologică – 199

Facultatea de Chimie – 451

Chimie – 218

Chimie-fizică – 131

Biochimie tehnologică – 52

Chimie-fizică (învățământ superior de 3 ani) – 50

Facultatea de Biologie – 222

Biologie – 122

Biochimie – 75

Ecologie – 25

Facultatea de Geografie – 124

Geografie – 99

Cercetarea mediului înconjurător – 25

Facultatea de Geologie și Geofizică – 108

Geologie teoretică – 25

Geologie – 63

Geofizică – 20

Facultatea de Drept – 313

Drept – 313

Facultatea de Istorie – 125

Istorie – 125

Facultatea de Filosofie – 50

Filosofie – 50

Facultatea de Psihologie, Pedagogie și Sociologie – 150

Psihologie – 50

Pedagogie – 50

Sociologie – 25

Psihopedagogie generală și asistență socială – 25

Facultatea de Jurnalistică – 50

Jurnalistică – 50

Facultatea de Litere – 244

Limba și literatura română – o limbă și literatură străină (limba străină B) – 224

Bibliologie și știința informării – 20

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine – 365

Limba și literatura engleză – limba și literatura română sau o limbă și literatură străină (limba străină B) – 60

Limba și literatura franceză – limba și literatura română sau o limbă și literatură străină (limba străină B) – 61

Limba și literatura germană – limba și literatura română sau o limbă și literatură străină (limba străină B) – 50

Limba și literatura rusă – limba și literatura română sau o limbă și literatură străină (limba străină B) – 48

Limba și literatura italiană – limba și literatura română sau o limbă și literatură străină (limba străină B) – 15

Limba și literatura spaniolă – limba și literatura română sau o limbă și literatură străină (limba străină B) – 15

Limba și literatura arabă – limba și literatura română sau o limbă și literatură străină (limba străină B) – 10

Limba și literatura chineză – limba și literatura română sau o limbă și literatură străină (limba străină B) – 10

Limba și literatura maghiară – limba și literatura română sau o limbă și literatură străină (limba străină B) – 20

Limba și literatura persană – limba și literatura română sau o limbă și literatură străină (limba străină B) – 8

Limba și literatura sârbo-croată – limba și literatura română sau o limbă și literatură străină (limba străină B) – 10

Limba și literatura slovacă – limba și literatura română sau o limbă și literatură străină (limba străină B) – 10

Limba și literatura turcă – limba și literatura română sau o limbă și literatură străină (limba străină B) – 10

Limba și literatura ucraineană – limba și literatura română sau o limbă și literatură străină (limba străină B) – 10

Limbi clasice (limba latină + limba greacă veche) – 28

Facultatea de Teologie – 200

Teologie – 200.

În cadrul limbei străine B figurau 9 limbi străine: engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, latină, olandeză, portugheză.

Sursa: Arhiva Universității din București, dosar 576, nenumerotat.