În anul 1989, șapte instituții de învățământ superior din România purtau numele de „universitate”. Trei dintre ele erau „istorice”, înființate înainte de 1948, la Iași, București și Cluj-Napoca. Celelalte patru instituții erau mai noi. Astfel, Universitatea din Timișoara a fost înființată în anul 1962, cea din Craiova în 1966, Brașov în 1971, și în fine, ultima universitate avea să fie înființată la Galați, în anul 1974.

Ultimele trei universități au luat ființă prin integrarea unei instituții de învățământ superior tehnice (institut agronomic la Craiova și institute politehnice la Brașov și Galați) și a unui institut pedagogic (de 3 ani), în timp ce la Timișoara, Universitatea a luat ființă prin transformarea institutului pedagogic de 5 ani (singurul de acest fel din țară la momentul respectiv).

Structura facultăților și specializărilor din aceste instituții dovedesc și păstrarea unor specificități de la nivel local sau care țineau de istoria învățământului superior. De exemplu, universitățile din Craiova, Brașov și Galați includeau numeroase specializări din învățământul tehnic (fiind și ele importante centre industriale), iar la Cluj-Napoca observăm studierea limbii maghiare în cadrul Facultății de Filologie. Pe de altă parte, studiul limbilor clasice (latină, greacă), se realiza doar în cadrul Universității din București. Tot aici, cu titlu de exclusivitate, aveam specializările fizică tehnologică (ingineri fizicieni), matematică-fizică, matematică-mecanică, biochimie, drept economic-administrativ, fără să mai amintim aici și nenumăratele limbi străine.

Dacă în universitatea bucureșteană, ieșeană sau clujeană nu erau studiate prea multe specializări tehnice, acest lucru se datora faptului că existau instituții speciale (institutele politehnice) în care tinerii se puteau specializa. În același mod, la Universitatea din București nu erau studiate specializările economice pentru că lor le era rezervată o instituție specială: Academia de Studii Economice (la fel în cazul chimiei – Institutul Național de Chimie).

O ultimă mențiune pe care dorim să o mai realizăm este cea privitoare la Universitatea din Galați, acolo unde tehnica pisciolă și specializările dedicate pregătirii forței de muncă pentru nevoile industriei alimentare aveau caracter de unicitate în peisajul învățământului superior românesc, fapt explicabil pentru că în anii 1950, Institutul de piscicultură din Constanța și Institutul de Industrie Alimentară din București au fost mutate în Galați. Pe de altă parte, datorită amplasării geografice și a tradiției industriale, tot la Galați, specializarea nave avea din nou caracter de exclusivitate.

Universitatea din București

Facultatea de Matematică – matematică, informatică, matematică-mecanică, matematică-fizică.

Facultatea de Fizică – fizică, fizică tehnologică (ingineri fizicieni)

Facultatea de Biologie, Geografie și Geologie – biologie, biochimie, ingineri geologică și geofizică, geografie-o limbă străină (engleză, franceză, germană, rusă)

Facultatea de Drept – drept, drept economic-administrativ

Facultatea de Filosofie – istorie-filosofie, filosofie-istorie

Facultatea de Filologie – Limba și literatura română – o limbă străină (engleză, franceză, germană, rusă, maghiară, italiană, spaniolă, latină)

Limbi și literaturi străine – limba română sau a doua limbă străină, limba engleză – limba română sau a doua limbă străină (franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, latină), limba franceză – limba română sau a doua limbă străină (engleză, germană, rusă, italiană, spaniolă, latină), limba germană – limba română sau a doua limbă străină (engleză, franceză, rusă, italiană, spaniolă, latină), limba rusă – limba română sau a doua limbă străină (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, latină), limba italiană – a doua limbă străină (engleză, franceză, germană, rusă), limba spaniolă – a doua limbă străină (engleză, franceză, germană, rusă), limba chineză – a doua limbă străină (engleză, franceză, germană, rusă), limba arabă – a doua limbă străină (engleză, franceză, germană, rusă), limba turcă – a doua limbă străină (engleză, franceză, germană, rusă), limba polonă – a doua limbă străină (engleză, franceză, germană, rusă), limba ucraineană – a doua limbă străină (engleză, franceză, germană, rusă), limba cehă – a doua limbă străină (engleză, franceză, germană, rusă), limba slovacă – a doua limbă străină (engleză, franceză, germană, rusă), limba bulgară – a doua limbă străină (engleză, franceză, germană, rusă), limba sârbo-croată – a doua limbă străină (engleză, franceză, germană, rusă), limbi clasifice (latină, greacă)

Universitatea din Brașov

Facultatea de Mecanică – autovehicule rutiere, mecanică agricolă, mecanică fină, electrotehnică, mașini și aparate electrice, automatiză industriale

Facultatea de Tehnologia Construcțiilor de Mașini – tehnologia construcțiilor de mașini, utilajul și tehnologia sudării, mașini-unelte, utilaj tehnologic (turnătorii și deformări plastice), turnătorie, deformări plastice și tratamente termice

Facultatea de Silvicultură și exploatări Forestiere – silvicultură și exploatări forestiere, construcții civile, industriale și agricole, industrializarea lemnului.

Universitatea din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică – matematică, informatică, fizică

Facultatea de Tehnologie Chimică – tehnologie chimică organică, tehnologie chimică anorganică, chimie-fizică, tehnologia materialelor de construcții.

Facultatea de Biologie, Geografie și Geologie – biologie, geografie – o limbă străină (engleză, franceză, germană, rusă), ingineri geologică și geofizică

Facultatea de Drept – drept

Facultatea de Istorie-Filosofie – istorie-filosofie, filosofie-istorie

Facultatea de Filologie – limba română sau a doua limbă străină, limba engleză – limba română sau a doua limbă străină (maghiară, franceză, germană, rusă, latină), limba franceză – limba română sau a doua limbă străină (maghiară, engleză, germană, rusă, latină), limba germană – limba română sau a doua limbă străină (maghiară, engleză, franceză, rusă, latină), limba rusă – limba română sau a doua limbă străină (maghiară, engleză, franceză, germană,  latină), limba maghiară – o limbă străină (engleză, franceză, germană, rusă)

Facultatea de Științe Economice – economia industriei, construcțiilor și transporturilor, finanțe și contabilitate, contabilitate și economie agrară

Universitatea din Craiova

Facultatea de Științe ale Naturii – matematică, informatică, fizică

Facultatea de Filologie – limba și literatura română – o limbă străină (engleză, franceză, italiană, rusă, latină), limbi și literaturi străine – limba română sau a doua limbă străină, limba franceză – limba română sau a doua limbă străină (engleză, rusă, latină)

Facultatea de Științe Economice – economia industriei, construcțiilor și transporturilor, finanțe și contabilitate, contabilitate și economie agrară

Facultatea de Medicină – medicină generală

Facultatea de Electrotehnică – electrotehnică, automatizări și calculatoare, electromecanică, mașini și aparate electrice, centrale termoelectrice

Facultatea de Mecanică – tehnologia construcțiilor de mașini, construcții civile, industriale și agricole, mașini-unelte

Facultatea de Agronomie – agricultură, horticultură

Universitatea din Galați

Facultatea de Mecanică – nave, tehnologia construcțiilor de mașini, utilajul și tehnologia sudării, mașini termice, turnătorie, prelucrări metalurgice, tehnologia sudării, electromecanică tehnologică, deformări plastice și tratamente termice

Facultatea de Tehnologia și Chimia Produselor Alimentare și Tehnică Piscicolă – tehnica piscicolă, tehnologia și chimia produselor alimentare, morărit-panificație, tehnologii extractive în industria alimentară, tehnologia produselor alimentare de origine animală, tehnologia produselor alimentare de origine vegetală, construcții civile, industriale și agricole

Universitatea din Iași

Facultatea de Matematică – matematică, informatică, fizică

Facultatea de Biologie, Geografie și Geologie – biologie, geografie – o limbă străină (engleză, franceză, germană, rusă), ingineri geologică și geofizică

Facultatea de Drept – drept

Facultatea de Istorie-Filosofie – istorie-filosofie, filosofie-istorie

Facultatea de Filologie – limba română – o limbă străină (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, latină), limbi și literaturi străine – limba română sau a doua limbă străină, limba engleză – limba română sau a doua limbă străină (franceză, germană, rusă, latină), limba franceză – limba română sau a doua limbă străină (engleză, germană, rusă, latină), limba germană – limba română sau a doua limbă străină (engleză, franceză, rusă, latină), limba rusă – limba română sau a doua limbă străină (engleză, franceză, germană,  latină), limba maghiară – o limbă străină (engleză, franceză, germană, rusă)

Facultatea de Științe Economice – economia industriei, construcțiilor și transporturilor, finanțe și contabilitate, contabilitate și economie agrară

Universitatea din Timișoara

Facultatea de Științe ale Naturii – matematică, informatică, fizică

Facultatea de Filologie – limba română – o limbă străină (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, latină), limbi și literaturi străine – limba română sau a doua limbă străină, limba engleză – limba română sau a doua limbă străină (franceză, germană, rusă, latină), limba franceză – limba română sau a doua limbă străină (engleză, germană, rusă, latină), limba germană – limba română sau a doua limbă străină (engleză, franceză, rusă, latină), limba rusă – limba română sau a doua limbă străină (engleză, franceză, germană,  latină), limba maghiară – o limbă străină (engleză, franceză, germană, rusă)

Facultatea de Științe Economice – economia industriei, construcțiilor și transporturilor, finanțe și contabilitate, contabilitate și economie agrară.

Sursa: „Forum”, nr. 3/1989, p. 83-91.