Teologia Dogmatică (1932)

Anul III Teologie fundamentală: ființa și originea religiunii. Religiunile popoarelor turanice și semite Anul IV Teologie dogmatică specială: curs complet cu noțiuni de simbolică și Istoria dogmelor. Seminar anii III și IV: Traduceri și comentarii

Read More

Facultatea de Farmacie – Catedre și Discipline

În anul 1923, la înființarea în cadrul Universității din București, în Facultatea de Farmacie funcționau patru catedre: Catedra de Farmacie Chimică și Galenică, Catedra de Botanică Generală, Catedra de Chimie Analitică și Catedra de Chimie Alimentară. În aceste catedre își desfășurau activitatea mai multe cadre didactice și personal auxiliar. Activitatea didactică era completată de cea practică, desfășurată în laboratoare. Ele erau deosebit de importante pentru învățământul farmaceutic pentru că știința…

Read More