Moisiu

Moisiu, Inocențiu (Inochentie) (1832-1894) Profesor la Facultatea de Teologie Catedra de Introducere în Vechiul Testament Născut în Cervicești, județul Botoșani „Predica pentru Sânta și marea ḑi Joea Patimilor «Luațǐ, mâncațǐ, acesta este trupul meu! Bețǐ dintru acesta toțǐ, acesta este sângele meŭ». Nimic maǐ înalt, nimic maǐ vrednic de mirare, fraților, decât acest mijloc, de o dată și natural și maǐ presus de fire, inventat de marele nostru Mântuitor, vreaŭ…

Read More

Bălănescu

Bălănescu, Silvestru (1838-1900) Decan al Facultății de Teologie în perioada 1882-1883 Profesor la Facultatea de Teologie Catedra de Dogmatică Născut în cătunul Pângărăcilor, com. Pângărați, județul Neamț „Iubiților, Domnul nostru Iisus Christos, întemeind sânta sa biserică pe pămênt, a ḑis: «Voiŭ zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui» (Mat. XVI, 18). Biserica nu se învinge și nicǐ că se póte învinge, întru cât capul eǐ este Christos,…

Read More

Constantinescu

Constantinescu, Barbu (1839-1891) Decan al Facultății de Teologie în perioada 1881-1882 Profesor la Facultatea de Teologie Catedra de Istorie Bisericească Născut în Ploiești, județul Prahova „Este cunoscut că sentimentul religios, desvoltat la un popor, devine temelia solidă pentru sentimentele morale, ș ide aceea în statele înaintate în cultură pun așa de mare preț pe desvoltarea religiosității”. Sursa: Barbu Constantinescu, Calistrat Orleanu, Istoria sacră a Noului Testament, Ploești, 1890, p. III….

Read More