La Facultatea de Științe din cadrul Universității din București au fost ținute mai multe cursuri. Exemplificăm cu prezentarea unor programe analitice de cursuri din anii 1914 și 1929 (ordonate alfabetic, în total aproape 40 de cursuri), care ne permit să surprindem atât o evoluție în timp a cursurilor de la Facultatea de Științe, cât și a progresului tehnologic și al învățământului superior tehnic.

Aparate și mașini electrice (1914)

Centrale electrice (1914)

Chimie fizică (1929)

Chimie organică (1929)

Chimie neorganică (1929)

Chimia tehnică (1914)

Construcțiuni industriale (1929)

Descrierea și construcția aparatelor din industria chimică (1929)

Desen industrial (partea I) (1929)

Desen industrial (partea a II-a) (1929)

Distribuirea și utilizarea energiei electrice (1914)

Electricitatea generală (1914)

Electrotehnică (1914)

Exploatarea minelor și în special a petrolului (1929)

Explozivi și fibre textile (1929)

Fizica, chimia și tehnologia petrolului (1914)

Fizica, chimia și technologia petrolului (1929)

Fizică generală (1929)

Geologie Generală și Zăcăminte de Petrol și Gaze (1929)

Geometrie descriptivă (1929)

Legislație industrială (1929)

Mașini cu aburi (1929)

Matematici generale (1929)

Materiale de Construcții, Ceramică și Sticlărie (1929)

Măsuri electrice (1914)

Mecanică technică (1929)

Metode technice de analiză chimică (1929)

Minerale și roci (1929)

Motoare termice (1914)

Motoare termice cu ardere internă (1929)

Principii de chimie analitică (1929)

Rezistența materialelor (1914)

Rezistența materialelor (1929)

Tehnologia chimică (1914)

Technologie chimică (1929)

Technologie chimică II (1929)

Tehnologia. Elemente de mașini (1914)

Termodinamică (1929)

*

Am pregătit o secțiune separată pentru conferințele și lucrările practice de la Facultatea de Științe.